Zlatovská 27, 911 05 Trenčín, Tel./fax: 032/6521 495, 0903 405 694

  • NÁVRHY A PROJEKTY STAVIEB A INTERIÉROV
  • ARCHID vykonáva komplexnú projektovú činnosť na všetky druhy občianskych stavieb (hotely, penzióny, nákupné strediská, administratívne, obchodné, prevádzkové budovy, športové areály, atď...), obytných stavieb (rodinné domy, bytové a polyfunkčné domy), priemyselných stavieb (výrobné haly, skladovacie haly) a interiérov. Od architektonickej štúdie, projektu pre územné rozhodnutie, projektu pre stavebné povolenie, až po realizačný projekt a dodávateľskú dokumentáciu na nové stavby i rekonštrukcie.

  • STAVEBNÝ A AUTORSKÝ DOZOR
  • Pre klientov zabezpečujeme stavebný ako aj autorský dozor celej stavby až po kolaudáciu.


  • INŽINIERSKA A PORADENSKÁ ČINNOSŤ
  • Pre kompletnosť služieb ponúkame vybavenie inžinierskej agendy nami projektovaných stavieb od územného rozhodnutia po stavebné povolenie.
    V prípade nejasností investora ohľadom stavby a interiéru ponúkame poradenskú činnosť, od výberu farieb a materiálov na exteriéri a interiéri objektu, cez rôzne technické riešenia až po doladenie exteriéru stavby.

    Created by Web Code Studio