Zlatovská 27, 911 05 Trenčín, Tel./fax: 032/6521 495, 0903 405 694
Administratívne, obchodné a prevádzkové budovy

PREDAJNÉ A OBCHODNÉ CENTRUM - FIATTRENČÍN - KUBRÁ1996
ADMINISTRATÍVNO PREVÁDZKOVÉ BUDOVY - NESNOVÁ DUBNICA1997
OBCHODNÝ DOM - COOP JEDNOTATRENČÍN1997
ADMINISTRATÍVNO PREVÁDZKOVÝ OBJEKT - KOMA PlusNOVÉ MESTO n/V1998
PRÍSTAVBA PREDAJNE OZETATRENČÍN2001
NS OPATOVÁ - PREDAJŇA COOP JEDNOTA - prestavbaOPATOVÁ2001
PREDAJŇA VÍNA - Zlatovská ulicaTRENČÍN2001
PREPVÁDZKOVÝ OBJEKT - TAPIA ŠPORTTRENČÍN2003
NS STARÁ TURÁ - PREDAJŇA COOP JEDNOTA - prestavbaSTARÁ TURÁ2003
ZUBNÁ AMBULANCIA TRENČÍN - KUBRÁ2004
ADMIN. OBCHODNÁ BUDOVA - MONOLIT Slovakia - rekonštrukciaTRENČÍN2004
ADMINISTRATÍVNO PREVÁDZKOVÝ OBJEKT DAMO & DETECTRENČ. STANKOVCE2005
OBCHODNO PREVÁDZKOVÝ OBJEKT - LUVESTRENČÍN-BISKUPICE2005
OD LACHOVEC - PREDAJŇA COOP JEDNOTA - prestavbaPÚCHOV2005
LEKÁREŇ, AMBULANCIETRENČ. TEPLÁ2005
ADMINISTRATÍVNO PREVÁDZKOVÝ OBJEKTTRENČÍN2006
ADMIN. BUDOVA - PRESTAVBA ZLATÁ FATIMA - COOP JEDNOTATRENČÍN2006
PREVÁDZKOVÁ BUDOVA - NESILAVA2006
NS ROZKVET - PREDAJŇA COOP JEDNOTA - prestavbaTRENČÍN2006
LEKÁREŇ - DOM SLUŽIEB TRENTEXTRENČÍN2006

Späť 1. strana 2. stana

Created by Web Code Studio